Vrijheid én voordelen

Smaakgilde Compleet winkels (White Label) zijn geen onderdeel van een naam dragende formule maar maken wel gebruik van andere services en modules van Convenience Concept. Iedere retailer binnen deze formule lift mee op automatisering en volgt de schapsafspraken van tabak. Smaakgilde Compleet is de perfecte formule als u wil meeliften op automatisering en inkoopvoordelen, maar toch de vrijheid van uw eigen onderneming wil behouden.

Buiten de clubacitivteiten (Giftclub & Kansspelclub) om worden vanuit Convenience Concept geen additionele marketingacitiviteiten uitgevoerd. Mocht u wel willen meeliften op bepaalde marketingactiviteiten, dan kunt u zich, in combinatie met deze formule, aansluiten bij één van onze clubs.


Herkent u zich in dit profiel?

Wilt u als ondernemer meeliften op de voordelen die Convenience Concept u biedt? Sluit u aan bij onze club, samen groeien we naar een duurzaam resultaat! Neem contact met ons op via info@convenienceconcept.nl of bel 088-12 61 000.

© 2020 Convenience Concept  -  Privacywetgeving AVG